مالی‌چی برای افرادی که تغییر را رقم خواهند زد

مــالی‌چـی انـتـــخاب مـــطـــمـــئن شـــــمـــا بــــرای مــــدیرت

امــور مالی و مالیاتی از طریق یک مجموعه مجرب  و موفق 

مالی‌چی در قـــــــلـب تـــــهـران

انجام کلیه امور مالیاتی اعم از( حقیقی و حقوقی)

جهت دریافت مشاوره رایگان باما تماس بگیرید

امکانات و خدمات مالی چی

قدرت تیم به توانایی هر فرد وابسته است و قدرت هر فرد به تیمش بستگی دارد.

 

موسسه  مالی چی در حیطه فعالیت خود علاوه بر مهارت ، درک درستی  از سایز حوزه هاو کسب و کارها دارد به هـــــمین اندازه

 نـــــیز تــــوانایی مــــدیریت مـــــوثر زمـــــان،مـــــدیریت مـــنا بع شــــرکت هـــــا

و ارائـــــه مـــشاوره هــــای مـــالـــــیاتی را نـــــیز ســــر لوحه خــــود داده است.

 

هدف گذاری یکی از مهم ترین مبانی موفقیت است .اما تنها داشتن یه هدف ،تضمینی برای تحقق آن نمی باشد لذا با ایجاد

بــرنامه مدون و اســتفاده از تــجارت همـــکاران تـــوانمند و زبده و تـعهد به اجرا آن باعث رسیدن به نقطه ایده آل  خواهد بود.

خدمات حسابداری

حسابداری از منظر آکادمیک به معنای پردازش و اندازه گیری اطلاعات مالی میباشد و نتایج فعالیت اقتصادی یک سازمان را  منعکس می نماید.،

امابا توجه به گستردگی حوضه فعالیت شرکت ها و کسب و کارهای جدید لزوماً حسابداری به معنای فوق اثربخش نخواهد بود؛

بی شک حسابداری نقـش چشـــمگیری در حــفظ منابع شرکت و پیشنهاد  راههای موثر برای رسیدن به اهداف استراتژیک سازمان باایجاد بستر مناسب برای تصمیم گیری مدیران،، سهامداراند و … میباشد.

مالی چی با مدیریت یک پارچه و موثر در حوضه فعالیت های مالی و مالیاتی در فضای امن و ایمن برای کارکنان خود نسبت به استقرار استانداردهای  حسابداری و حسابرسی و همچنان تمرکز بر آموزش مستمر پرسنل اهتمام ورزیده است.

 خدمات مالیاتی

 تنظیم استاندارد صورت های مالی، اظهارنامه مالیاتی، دادرسی مالیاتی و… 

 تهیه و ارسال صورت معاملات فصلی

محاسبه و انجام امور مرتبط به مالیات بر ارزش افزوده

مالیات حقوق و مشاوره مالیاتی اشاره کرد.

خدمات حسابرسی

فرآیند بررسی اسناد و مدارک حسابداری به منظور کشف اشتباهات، تقلب و همچنین ارائه اظهار نظر نـــسبت به دقــــیق، اصـــولی، عــــادلانه و منطبق بر قوانین و مقررات بودن صورت‌های مالی می‌باشد.

خدمات  مالی و مالیاتی 

 • عرضه روش هایی به منظور کاهش جرائم مالیاتی
 • زمینه سازی به منظور ثبت نام کد اقتصادی و همچنین اخذ گواهی مالیات بر ارزش افزوده
 • عرضه اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده
 • طراحی، تهیه و تنظیم دفاتر مخصوص پلمپ قانونی
 • عرضه روش هایی مالیاتی و بیمه
 • ارائه لیست بیمه و مالیات حقوق کارکنان در آخر هر ماه
 • گردآوری و واکاوی فاکتورهای معاملات
 • ممیزی و بازرسی انبار
 • بازرسی و مدیریت قیمت ها و عرضه روش هایی به منظور مدیریت بهتر قیمت ها
 • طرز ایجاد شیوهایی به منظور برقرار ساختن نظم مالی
 • برقراری شیوه ها و سامانه های جدید فروش جهت بروز تحول در روش فروش و همچنین ارائه مشاوه
 • طرز تهیه گزارش ها و داده های صحیح و اصولی که مدیران بتوانند بر مبنای آن ها نظر دهند.
 • توانایی تحلیل و بررسی اوضاع مالی موسسه ها و شرکت ها
 • تثبیت روش ها و شیوه ها محاسبه قیمت تمام شده

 

خدمات حسابرسی

 • تنظیم گزارش حسابرسی برای طرح و بررسی در مجامع عمومی شرکتها و موسسات یا هیاتهای مدیره
 • تهیه گزارش جهت بازرس قانونی
 • تهیه گزارش حسابرس ویژه در زمانهای مورد درخواست صاحبان (مدیران شرکتها و موسسات) و نیز اشخاص ثالث و ذینفع و مراجع ذیصلاح
 • تنظیم گزارش حسابرسی در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص و استانداردهای حسابرسی و مقررات و الزامات قانونی مالیاتی
 • تنظیم گزارش حسابرسی حاوی نظر حسابرس در ارتباط با قضاوت در زمینه اختلاف بین دو یا چند نفر به عنوان کارشناس رسمی دادگستری به منظور استفاده در محاکم قضایی

 

 عقد قرارداد با سازمانهای دولتی و نیمه دولتی و شرکت های خصوصی مهم  روز کشور

  

مشتریان ما

مقالات

حسابداری

بنیان های مفهومی حسابداری مدیریت استراتژیک چکیده:   حسابداری مدیریت سنتی تا حد زیادی

ادامه مطلب

حسابرسی

شناسایی و رتبه‌بندی استراتژی‌های بازاریابی در حرفه حسابرسی هدف: پژوهش پیش رو

ادامه مطلب

ما در این نقطه از تــهران هــستـیم

برای انتخاب مسیر لطفا روی لـــوکــیشن  کلـــیک کــــنید.