بنیان های مفهومی حسابداری مدیریت استراتژیک

چکیده:   
حسابداری مدیریت سنتی تا حد زیادی عملکرد کوتاه مدت واحدهای تجاری را مورد توجه قرار می دهد و کمتر به اهداف و جنبه های استراتژیک توجه می کند. به منظور حل این مشکل، در ادبیات حسابداری مدیریت، رویکردی تحت عنوان حسابداری مدیریت استراتژیک‌ مطرح ‌شده ‌است. حسابداری مدیریت استراتژیک یک پدیده نوظهور است که تا کنون در رابطه با چیستی و چگونگی توسعه آن دیدگاه واحد و مشترکی ارائه نشده است. با توجه به اهمیت بازنگری سیستم های حسابداری مدیریت جهت تامین نیازهای استراتژیک، این مقاله به بررسی چگونگی شکل گیری حسابداری مدیریت استراتژیک می پردازد. در این راستا ابتدا ماهیت استراتژی و برخی از مفاهیم زیربنایی تحلیل و تدوین فعالیت های استراتژیک بررسی شده، سپس رویکردهای مهم در توسعه حسابداری مدیریت استراتژیک ارزیابی می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *