بررسی و تبیین تدابیر کیفری مبارزه و پیشگری با جرائم مالیاتی

درآمد مالیاتی، نقش قابل توجهی در تأمین هزینه‌های کشور دارد و این امکان را فراهم می‌کند تا دولت در راستای شکوفایی، رشد و رونق اقتصادی، سرمایه‌گذاری کند. جرایم مالیاتی مانع رشد و شکوفایی و رونق اقتصادی می شود این جرایم در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در سال 1394جرم‌انگاری گردیده وطبق ماده 274قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم یک‌سری افعال و ترک فعل‌ها به عنوان جرم مالیاتی تصریح گردیده است. ارتکاب جرایم مالیاتی در دو حوزه قابلیت وقوع خواهد داشت. یک حوزه مالیات عملکرد سالیانه و یک حوزه مالیات بر ارزش افزوده می باشد. در این بین فرار مالیاتی با وجود ضریب بالای بزهکاری در جرایم مالیاتی، فراوانی بیشتری را به خود اختصاص داده است. قانونگذار ایران پس از اصلاحات مکرر قوانین مالیاتی، در ماده فوق این پدیده اقتصادی را نیز مورد جرم انگاری قرار داده و کیفر حبس برای آن پیش‌بینی نموده است. پژوهش پیش روی با روش تحلیلی – توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه به بررسی سیاست کیفری ایران در قبال جرایم مالیات پرداخته است و در صدد پاسخگویی به این سئوال می‌باشد که قوانین کیفری چه تاثیری در پیشگیری از جرایم مالیاتی دارند؟ حقوق کیفری به عنوان ابزار سرکوب‌گر و تنبیهی در جرم انگاری و مقابله با جرائم مالیاتی از جمله مواردی است که در کنار پیش‌بینی مقررات کیفری مناسب مستلزم مقررات غیرکیفری نیز می-باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *