خدمات حسابداری چیست؟

خدمات حسابداری را می توان، مدیریت و ارزیابی بر امور مالی یک سازمان تعریف کرد. سازمان ها برای تصمیم گیری برای آینده نیازمند اطلاعات صحیح از امور مالی شان هستند. در واقع، هدف از نگهداری سوابق حسابداری، استفاده از آن در زمان تصمیم گیری می باشد. برای مشخص شدن اهداف سازمان ها، ارزیابی پیشرفت های حاصله و بکارگیری اصلاحات ضروری و … نیازمند دریافت خدمات حسابداری می باشد. خدمات حسابداری، تمامی امور خدماتی را که مدیریت مالی برای ارزیابی مالی یک سازمان در یک دوره مالی به آن نیازمند می باشد را شامل می شود. یک شرکت ارائه کننده خدمات حسابداری می تواند، ارزیابی درستی در رابطه با عملکرد در هر دوره در اختیار تصمیم گیرندگان سازمان قرار دهد.

از مهمترین وظایف شرکت های ارائه دهنده خدمات مالی اندازه گیری، پردازش و مخابره صحیح و به موقع اطلاعات مالی می باشد. شرکت های خدمات مالی می بایست تمام امور مالی را تحت کنترل گرفته و مطابق با استانداردهای مالی و حسابداری پیش روند. مدارک و صورت های مالی یک سازمان می بایست قابل اتکاترین اطلاعات مالی باشد بطوری که صحت و سودمندی آن در بالاترین سطح ممکن باشد. تمامی امور مالی بر اساس مستندات مالی باید تهیه شود. رعایت  اصول اخلاقی در تمامی محیط های حسابداری و تجاری لازم می باشد. از مهمترین اصول اخلاقی در این زمینه می توان به حفظ امنیت داده هایی که در اختیار حسابداران قرار می گیرد، دقت حرفه ای، درستکاری و … اشاره کرد.

 1. مشاوره و اجرای سیستم های کنترلی و حسابرسی
 2. مشاوره درزمینه های مالیاتی و تنظیمات اظهارنامه 
 3. مشاوره در زمینه طراحی کدینگ حسابداری
 4. مشاوره مالی در زمینه تهیه صورت های مالی 
 5. تنظیم قراردادهای کاری، لیست حقوق پرسنل، استخدام نیروی انسانی
 • ثبت دفاتر روزنامه و کل و معین و ارائه تراز ماهانه و سالانه از حساب ها طبق اصول حسابداری
 • ارائه گزارشات مالی در مقاطع مختلف زمانی 
 • تنظیم صورت مغایرت بانکی و رفع اختلاف حساب با بانک ها
 • محاسبه عملکرد سود و زیان و بستن حساب
 • ثبت دفاتر روزنامه و کل و معین و ارائه تراز ماهانه و سالانه از حساب ها طبق اصول حسابداری
 • ارائه گزارشات مالی در مقاطع مختلف زمانی 
 • تنظیم صورت مغایرت بانکی و رفع اختلاف حساب با بانک ها
 • محاسبه عملکرد سود و زیان و بستن حساب 
 • تهیه و تنظیم گزارشات خرید و فروش فصلی 
 • تنظیم فرم های مالیاتی و کنترل پرداخت آن در زمان مقرر
 • تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه های مالیاتی 
 • مالیات بر درآمد نیروی انسانی 
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه عملکرد 
 • تهیه دفاعیه مالیاتی
 • پیگیری مسایل مالیاتی
 • جذب نیرو و عقد قرارداد کاری
 • تهیه و تنظیم حقوق و فیش حقوقی در پایان هر ماه 
 • تهیه لیست بیمه 
 • تهیه لیست مالیات بر درآمد
 • تکمیل و بایگانی پرونده و مدارک پرسنلی 
 • محاسبه مرخصی، کسر کار، اضافات حقوقی و …. 

انواع خدمات حسابداری و مالی

یک سازمان برای دریافت خدمات حسابداری می تواند رویکرد های متفاوتی داشته باشد.

خدمات مشاوره ای حسابداری مالی

خدمات عملیاتی

خدمات اجرایی حسابداری