حسابرس وظیفه بررسی صحت اسناد مالی و حسابداری و انطباق آن ها با اصول حسابداری و موارد قانونی را بر عهده دارد. در واقع حسابرسان کار حسابداران را بررسی و نتیجه کار خود را به هیأت مدیره ، سهامداران، بانک ها و سایر سازمان های نظارتی و قانونی، گزارش می کنند.

خدمات حسابرسی فرایندی است که کلیه عملیات های مالی و اسناد مربوط به آن ها مورد بازبینی، بررسی و رسیدگی قرار می گیرد تا هر گونه مغایرت و خلا ناشی از نقص مدارک و عملکرد مشخص شده و تدبیری برای آن انجام شود. گاهی حسابرسی به صورت داخلی و توسط کارشناسان خود شرکت انجام گرفته که هدف آن گزارش دهی به مدیران ارشد و جلوگیری از هدر رفت منابع و دارایی ها و نیز برنامه ریزی های مالی بوده و نتایج آن به بیرون سازمان هم درز 

نمی کند که اصطلاحا به آن حسابرسی داخلی می گویند و عموما هر سه ماه یکبار انجام

 می شود. البته برخی از شرکت ها این کار را شش ماه یکبار یا سالانه هم انجام می دهند.

افرادی که برای انجام این کار گمارده میشوند باید تخصص کافی در این خصوص را داشته و به اصول و استاندارد های آن اشراف کافی داشته باشند. حسابرسان داخلی باید مانند حسابرسان خارجی کاملا مستقل بوده و آزادی ارائه رای خود را داشته باشند و بهتر است یک واحد جداگانه در سازمان بوده و مستقیما زیر نظر مدیران ارشد یا مدیر عامل و سهامدار اصلی کار کنند تا هیچگونه فشاری بر آن ها برای ارائه اطلاعات وارد نشود.

اما حسابرسی خارجی به دستور سازمان های نظارتی مربوطه انجام گرفته و باید توسط کارشناسان حسابرسی خارجی که از موسسات خدمات مالی انتخاب می شوند، انجام شود این فرایند به منظور ارائه گزارش به ارگان های مربوطه و نیز به هیات مدیره و سهام داران انجام شده و حتما باید توسط موسسات حسابداری مورد تایید سازمان مربوطه انجام شود.

حسابرسی خارجی به جهت و اهداف مختلفی انجام می شود اما مهمترین هدف در انجام این فرایند بررسی عملکرد مالی شرکت ها و ارائه گزارشات لازم به بانک ها و ارگان های مربوطه است.

حسابرس وظیفه بررسی صحت اسناد مالی و حسابداری و انطباق آن ها با اصول حسابداری و موارد قانونی را بر عهده دارد. در واقع حسابرسان کار حسابداران را بررسی و نتیجه کار خود را به هیأت مدیره ، سهامداران، بانک ها و سایر سازمان های نظارتی و قانونی، گزارش می کنند.

خدمات حسابرسی فرایندی است که کلیه عملیات های مالی و اسناد مربوط به آن ها مورد بازبینی، بررسی و رسیدگی قرار می گیرد تا هر گونه مغایرت و خلا ناشی از نقص مدارک و عملکرد مشخص شده و تدبیری برای آن انجام شود. گاهی حسابرسی به صورت داخلی و توسط کارشناسان خود شرکت انجام گرفته که هدف آن گزارش دهی به مدیران ارشد و جلوگیری از هدر رفت منابع و دارایی ها و نیز برنامه ریزی های مالی بوده و نتایج آن به بیرون سازمان هم درز 

نمی کند که اصطلاحاً به آن حسابرسی داخلی می گویند و عموماً هر سه ماه یکبار انجام

 می شود. البته برخی از شرکت ها این کار را شش ماه یکبار یا سالانه هم انجام می دهند.

افرادی که برای انجام این کار گمارده می شوند باید تخصص کافی در این خصوص را داشته و به اصول و استانداردهای آن اشراف کافی داشته باشند. حسابرسان داخلی باید مانند حسابرسان خارجی کاملاً مستقل بوده و آزادی ارائه رای خود را داشته باشند و بهتر است یک واحد جداگانه در سازمان بوده و مستقیماً زیر نظر مدیران ارشد یا مدیر عامل و سهامدار اصلی کار کنند تا هیچگونه فشاری بر آن ها برای ارائه اطلاعات وارد نشود.

اما حسابرسی خارجی به دستور سازمان های نظارتی مربوطه انجام گرفته و باید توسط کارشناسان حسابرسی خارجی که از موسسات خدمات مالی انتخاب می شوند، انجام شود این فرایند به منظور ارائه گزارش به ارگان های مربوطه و نیز به هیات مدیره و سهام داران انجام شده و حتما باید توسط موسسات حسابداری مورد تایید سازمان مربوطه انجام شود.

حسابرسی خارجی به جهت و اهداف مختلفی انجام می شود اما مهمترین هدف در انجام این فرایند بررسی عملکرد مالی شرکت ها و ارائه گزارشات لازم به بانک ها و ارگان های مربوطه است.

  • اسناد مالیات بر ارزش افزوده: مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که بر کالاها و خدمات در طول تغییر ارزش آن ها بسته می شود یعنی یک کالا در جریان تولید قیمتش بالاتر می رود و خریدار یا مصرف کننده باید مالیات این افزایش قیمت و ارزش را بپردازد.
  •  گزارشات فصلی: گزارشات فصلی یا همان صورت معاملات فصلی گزارشی است که باید هر سه ماه یکبار توسط شرکت ها و بنگاه  های اقتصادی تهیه و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد. در تهیه این گزارشات باید دقت کافی داشته و تمامی معاملات با جزییات لیست و صورت گردند و البته باید تهیه آن ها مطابق با قوانین و استانداردهای تعیین شده باشد. در حسابرسی گزارشات معاملات فصلی کلیه اسناد و مدارک معاملات و لیست تهیه شده مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد.
  •  اظهارنامه های مالیاتی: مودیان مالیاتی موظف هستند در پایان سال مالی خود اقدام به تهیه اظهارنامه مالیاتی نمایند تهیه این اظهارنامه بر اساس اسناد، مدارک مالی و دفاتر قانونی (دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارایی و غیره) انجام می شود و در صورت قبول آن توسط ممیزین مالیاتی مالیات بر اساس همین اظهارنامه تعیین می شود در غیر این صورت شرکت علی الراس شده و ممیزین خود اقدام به بررسی اسناد مالی کرده و مالیات تعیین می کنند که اغلب بیش از آنچه که بر اساس اظهارنامه تعیین می شود خواهد بود. حسابرسی اظهارنامه مالیاتی قبل از ارسال می تواند از علی الراس شدن شرکت پیشگیری نموده و از اتلاف وقت و منابع مالی جلوگیری نماید.
  • یکی از وظایف مهم حسابرسان داخلی بررسی دوره ای و منظم موجودی صندوق و بانک ها و مطابقت آن ها با اسناد و مدارک مالی می باشد 
  • کنترل داخلی بودجه و هزینه ها از وظایف آن ها بوده و در موسسات انجام آن بسیار مهم است چرا که تنظیم بودجه و نگه داشتن هزینه ها برای توسعه و ماندگار شدن شرکت ها و بنگاه های اقتصادی یک اصل اساسی بوده و باید مرتباً پایش گردد.
  • حساب خرید و حقوق و دستمزد پرسنل هم باید به صورت دوره ای مورد حسابرسی قرار بگیرد که این کار را حسابرسان داخلی انجام می دهند.
  • انبارداری به خصوص در شرکت های بزرگ از پیچیدگی های خاصی برخوردار بوده و ممکن است دارای انواع مختلف انبار محصول، مواد اولیه، قطعات و غیره باشد. حسابرسی انبارها و بررسی جریان ورودی و خروجی آن ها هم بر عهده حسابرسان داخلی بوده که از اهمیت ویژه ای در شرکت ها برخوردار می باشد.
  • حسابرسی عملیاتی و اجرای روش های توافقی رسیدگی به صورت های مالی

حسابرسی عملیاتی به جهت کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی انجام می شود. در واقع در روش عملیاتی آن فرایند ارزیابی اثربخشی و کارایی و صرفه اقتصادی داشتن کلیه عملیات های مالی شرکت می باشد که باید توسط افراد ذی صلاح انجام شود. حسابرسی عملیاتی یکی از مهمترین انواع آن بوده و نتایج و گزارشات حاصل از آن در تصمیمات مدیریتی نقش بسیار مهمی دارد.

  • ارائه گزارش های حسابرسی صورت های مالی شرکت به بانک ها جهت دریافت وام و تسهیلات بانکی

طبق بخشنامه های داخلی بانک ها در صورتی که نتایج حاصل از حسابرسی مورد تایید سازمان مربوطه باشد و کلیه اسناد و مدارک مالی و مالیاتی شرکت بدون نقص یا فاقد نقص های ماژور تشخیص داده شود صاحبان مشاغل و کسب و کار می توانند با ارائه این اسناد به بانک ها درخواست وام و تسهیلات نمایند و از مزایای یک حسابرسی دقیق بهره مند شوند.

البته نحوه تظیم و ارائه این مدارک به بانک ها هم باید از قواعد و فرمت خاصی پیروی کرده و ارائه دهندگان از جزییات و الزامات بانک ها مطلع باشند. موسسه خدمات مالی محاسبان تلاشگر خبره می تواند علاوه بر حسابرسی دقیق و تهیه و تنظیم اسناد و رفع نواقص موجود در فرایندهای مالی شرکت با ارائه این اسناد به بانک ها بروند دریافت وام  تسهیلات را هموار و تسهیل نماید.