مدارک لازم برای اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی

طبق قانون مالیات های مستقیم ، مودیان حقیقی و حقوقی باید اظهارنامه مالیاتی عملکرد را در تاریخ مقرر به سازمان ارسال کنند . اطلاعات اظهارنامه باید شفاف بوده تا مبنای محاسبه مالیات برای مودیان باشد . مدارک مورد نیاز تکمیل اظهارنامه مالیاتی نیز با توجه به گروه مالیاتی مشخص می شود و ارائه کامل این مدارک برای مودیان و سازمان امور مالیاتی امری ضروری است.

بر طبق اصلاحی ماده ۹۵ قانون مالیات مستقیم ، مودیان مالیاتی به دو گروه اصلی مودیان حقیقی و مودیان حقوقی گروه بندی می شوند . مودیان حقیقی نیز بر طبق نوع فعالیت شان به سه گروه تقسیم بندی شده و مالیات آنها بر اساس گروه مشخص می گردد. بنابراین تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای هر گروه بطور جداگانه مشخص می گردد.

صاحبان مشاغل گروه اول مالیاتی اشخاص حقیقی این گروه از مشاغل بر اساس حجم و نوع فعالیت شامل موارد زیر می گردند :

از جنبه حجم فعالیت :

دارندگان کارت بازرگانی ( واردکنندگان و صادرکنندگان )

صاحبان کارخانه‌ ها و واحد های تولیدی و بهره ‌برداران معادن

صاحبان هتل ‌های سه ستاره و بالاتر

صاحبان بیمارستان‌ ها ، زایشگاه‌ ها ، کلینیک ‌های تخصصی

صاحبان مشاغل صرافی

فروشگاه‌ های زنجیره ‌ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه مربوطه

از جنبه نوع فعالیت :

مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده ( قبل از کسر معافیت ) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم ) عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی‌ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ ‌شده باشد ، هرکدام بیشتر از مبلغ سی میلیارد ریال ( ۳ میلیارد تومان ) باشد.

صاحبان مشاغل گروه دوم مالیاتی اشخاص حقیقی، برطبق تعریف سازمان امور مالیات گروه دوم مالیاتی اشخاص حقیقی گروه زیر هستند :

کسانی که به لحاظ حجم فعالیت « مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده ( قبل از کسر معافیت ) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم ) عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی‌ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ‌ شده باشد ، هرکدام بیشتر از مبلغ ده میلیارد ریال و تا سی میلیارد ریال باشد.

در حقیقت افراد این گروه درآمد بین یک میلیارد تا سه میلیارد تومان دارند و بر این اساس در گروه دوم مالیاتی اشخاص حقوقی قرار می گیرند.

صاحبان مشاغل گروه سوم مالیاتی اشخاص حقیقی

اگر جزو گروه اول و دوم نیستید ، شما مشمول گروه سوم مالیاتی اشخاص حقیقی هستید . اگر درآمد شما کمتر از ده میلیارد ریال ( یک میلیارد تومان ) باشد ، در دسته بندی گروه سوم قرار می گیرید .

مدارک لازم برای اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی

اسناد و مدارک مورد نیاز برای تکمیل اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی به تفکیک گروه بندی برطبق ماده ۹۵ قانون مالیات مستقیم شامل موارد زیر می گردد :

مدارک مورد نیاز برای تکمیل اظهارنامه مالیاتی گروه اول مشاغل مالیاتی به شرح زیر است :

۱- اطلاعات هویتی

اطلاعات هویتی و مکانی

مجوزهای فعالیت اقتصادی

۲- درآمد مشمول مالیات، بخشودگی های مالیاتی ، معافیت های قانونی و مالیات متعلق

۳- موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره

۴- واردات و صادرات کالاها و خدمات

۵- صورت حساب سود و زیان

۶- ترازنامه

۷- اطلاعات شرکا

۸- اطلاعات حساب­ های بانکی مربوط به فعالیت شغلی

مدارک موردنیاز اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل گروه دوم مالیاتی

مدارک مورد نیاز برای تکمیل اظهارنامه مالیاتی گروه دوم مشاغل مالیاتی به شرح زیر است :

۱- اطلاعات هویتی

اطلاعات هویتی و مکانی

مجوزهای فعالیت اقتصادی

۲- درآمد مشمول مالیات ، بخشودگی­ های مالیاتی ، معافیت­ های قانونی و مالیات متعلق

۳- موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره

۴- صورت درآمد و هزینه (اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه­ های مربوط)

۵- اطلاعات اموال و دارایی­ های مربوط به فعالیت شغلی

۶- اطلاعات شرکا

۷- اطلاعات حساب­ های بانکی مربوط به فعالیت شغلی

مدارک موردنیاز اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل گروه سوم مالیاتی

مدارک مورد نیاز برای تکمیل اظهارنامه مالیاتی گروه سوم مشاغل مالیاتی به شرح زیر است :

۱- اطلاعات هویتی

اطلاعات هویتی و مکانی

مجوزهای فعالیت اقتصادی

۲- درآمد مشمول مالیات ، بخشودگی­ های مالیاتی ، معافیت ­های قانونی و مالیات متعلق

خلاصه درآمد و هزینه (اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه های مربوط)

اطلاعات شرکا

اطلاعات حساب ­های بانکی مربوط به فعالیت شغلی

تبصره: در مواردی که هریک از اقلام اطلاعاتی فرم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل برای هریک از مودیان فاقد موضوعیت باشد، عدم تکمیل آن خللی به اعتبار اظهارنامه وارد نخواهد کرد.

نویسنده: مالی چی