ثبت های حسابداری سند حقوق و دستمزد

ثبت سند حقوق و دستمزد یکی از فعالیت‌های بسیار مهم در ثبت اسناد حسابداری است.

ثبت سند حقوق و دستمزد در حسابداری در 2 سند مختلف انجام می‌شود.

ثبت سند شناسایی هزینه حقوق و دستمزد
پرداخت حقوق و دستمزد و سایر بدهی‌ها
ثبت سند حقوق و دستمزد
ثبت سند حقوق و دستمزد

ثبت سند شناسایی حقوق و دستمزد
مطالب مرتبط:

مقالات حقوق و دستمزد

سند حقوق و دستمزد

نمونه لیست حقوق و دستمزد

حقوق وزارت کار

هر کارفرما در موسسه خود در انتهای هر ماه باید هزینه حقوق و دستمزد را در موسسه خود شناسایی کند. حتی اگر به دلیل مشکلات مالی موسسه پرداخت حقوق و دستمزد با تاخیر انجام شود به هرحال بایستی این سند در انتهای هر ماه شناسایی و ثبت شود.

ثبت سند حقوق و دستمزد و شناسایی هزینه حقوق و دستمزد به صورت کلی به شکل زیر است:

عنوان بدهکار بستانکار
هزینه حقوق پایه * 
هزینه حق مسکن * 
20% بیمه سهم کارفرما * 
3% بیمه بیکاری * 
حقوق و دستمزد پرداختنی/پرسنل شماره 1  *
حقوق و دستمزد پرداختنی/پرسنل شماره 2  *
مالیات بر حقوق کارکنان پرداختنی  *
30% حق بیمه تامین اجتماعی پرداختنی  *
ثبت بدهکار سند حقوق و دستمرد
قسمت بدهکار در ثبت سند حقوق و دستمزد شامل موارد زیر است:

هزینه حقوق کار انجام شده یا حقوق پایه
هزینه ماموریت
بن کارگری
اضافه کار
هزینه حق مسکن
20% بیمه سهم کارفرما و 3% بیمه بیکاری یا ۲۳ درصد بیمه سهم کارفرما
ثبت بستانکار سند حقوق و دستمزد
قسمت بستانکار در ثبت سند حقوق و دستمزد شامل موارد زیر است:

یکی از موارد در ثبت سند حقوق و دستمزد برای بستانکار مطالبات کارکنان است که  از جمله این موارد می‌توان به  مساعده‌های دریافتی و علی الحساب‌ها و غیره اشاره کرد، همان مبلغ در حساب‌های دریافتنی قسمت حقوق و دستمزد به صورت بستانکار ثبت سند می‌شود.

از دیگر موارد قسمت بستانکاران می‌توان به سایر بستانکاران اشاره کرد؛ از جمله بستانکاران تجاری و غیر تجاری عبارتند از:

اداره دارایی: که به میزان مبلغ کسورات حقوق پرداخت می‌شود.

اداره تامین اجتماعی: که  به جمع مبالغ ۷% سهم بیمه شده، ۳% بیمه بیکاری پرداخت می‌شود. اگر میخواهید بدانید که چطور باید برای دریافت بیمه بیکاری خود اقدام کنید و با قوانین آن آشنا نیستید، حتما مقاله مراحل تشکیل پرونده بیمه بیکاری را مطالعه کنید.

در این موارد ذکر شده باید معافیت بیمه‌ای محاسبه شود.

به عنوان مثال می‌توان اشاره کرد که  یک سهامدار شرکت از بیمه بیکاری معافیت دارد و ۲۰% سهم کارفرما در معین حساب‌ها با سر فصل اداره دارایی و اداره تامین اجتماعی در زیر مجموعه حساب کل بستانکاران غیر تجاری – دولتی ثبت می‌گردد.

پرداخت حقوق و دستمزد و پرداخت سایر بدهی ها
در ابتدا سند حقوق و دستمزد شناسایی شده و سپس باید سند ثبت شود. زمانی که حقوق و دستمزد پرسنل موسسه یا بخشی از آن‌ها پرداخت شد، حسابدار باید سند پرداختی را ثبت کند.

شرح بدهکار بستانکار
حقوق و دستمزد پرداختنی/نام پرسنل ** 
موجودی نقد و بانک/حساب بانکی جاری نزد بانک  **
ثبت حسابداری حقوق و دستمزد  همراه با بیمه
حسابدار موسسه باید طبق قوانین بیمه تامین اجتماعی که در ابتدای هر سال منتشر می‌شود حق بیمه تامین اجتماعی کارکنان را به اداره تامین اجتماعی پرداخت کند. این حق بیمه دارای دو قسمت است:

حق بیمه سهم کارفرماکه 23%  از درآمدِ دارای مشمولیت بیمه است و توسط کارفرما باید پرداخت شود.
حق بیمه سهم کارگر که 7% از درآمدِ دارای مشمولیت بیمه است و کارفرما از حقوق پرسنل کسر می‌کند.
ثبت کسورات حقوق ودستمزد
در حقوق و دستمزد از کل مبلغ دریافتی مبلغی را تحت عنوان کسورات حقوق و دستمزد، کسر می‌کنند. به عنوان مثال چند مورد از کسورات حقوق و دستمزد به شرح زیر است:

مالیات پرداختنی
بیمه عمر کارکنان
بیمه حقوق
حق بازنشستگی کارکنان
وام صندوق‌های دریافتی کارکنان از موسسه
ثبت کسورات سند حقوق ودستمزد
کم نمودن مبلغی تحت عنوان کسورات سند حقوق ودستمزد از کل مبلغ دریافتی حقوق و دستمزد

سایر مزایای حقوق و دستمزد
در موسسات و شرکت‌ها در کنار حقوق و دستمزد ثابت معمولاً مزایاي دیگر کاری به کارکنان پرداخت می‌شود که عبارتند از:

فوق العاده‌های مختلف کاری
بن‌های مختلف خوراک و پوشاک در مناسب‌های مختلف
فوق العاده محیط کاری برای شغل هایی که در محل‌های نامناسب اب و هوایی یا جغرافیایی هستند.
حق اولاد و جوایز مربوط به فرزندان
فوق العاده جذب
حق مسکن
بیمه عمر پرداختی به کارکنان
صندوق‌های مختلف پس انداز در موسسه
بیمه و مزایای مربوط به جانبازی و ایثارگری
پاداش قسمتی از سود شرکت
و غیره
آموزشگاه حسابداری فرداد

ثبت حسابداری حقوق و دستمزد همراه با مالیات
صاحبان موسسات باید هر ماه از حقوق کارکنان مالیات متعلقه را طبق جدول مالیاتی که هر سال منتشر می‌شود، محاسبه و کسر کنند. همچنین حداکثر تا مدت 30 روز، آن مبلغ را به حساب بانکی مخصوص واریز و یک فهرست از نام و نشانی کسانی که حقوق گرفته‌اند و میزان حقوق هر یک از آن‌ها به حوزه مالیاتی محل تحویل دهند.

توجه داشته باشید که اگر در مدت مشخص شده مالیات حقوق و دستمزد برای حوزه مالیاتی ارسال و پرداخت نشود موسسه جریمه خواهد شد. بنابراین برای اطلاع از زمان تهیه و ارسال لیست مالیات حقوق و قوانین مرتبط، مقاله ارسال لیست حقوق را مطالعه کنید.

ثبت حسابداری مساعده یا علی الحساب
کارکنان در مواقع ضروری و با توجه به نیاز خود می‌توانند، طبق مقررات هر شرکت که در رابطه با حق علی الحساب یا مساعده از قبل با کارکنان توافق شده است، درخواست مساعده کنند. در صورتی که بخش مالی شرکت تایید کند، به آنها پرداخت می‌شود. بر اساس ماده ۴۵ قانون کار درصورتی کارفرما می‌تواند از حقوق پرسنل مبلغی را کم کند که به آن‌ها مساعده پرداخت کرده باشد.

ثبت-حسابداری-مساعده-یا-علی-الحساب
درخواست مساعده یا علی الحساب طبق مقررات هر شرکت و ثبت در سند حقوق و دستمزد

نحوه محاسبه اضافه کاری در حقوق و دستمزد
در هر شرکت کارفرما و کارگر در خصوص اضافه کاری توافقی را تعیین می‌کنند، که هر کارگر طبق قوانین می‌تواند مقدار مشخصی را به عنوان اضافه کاری خدمت کند و بیشتر از مقدار تعیین شده مجاز نیست و کارگر در پایان ماه می‌تواند علاوه بر حقوق ثابت خود حق اضافه کاری خود را هم مطالبه کند.

۴۰درصد از دستمزد یک ساعت کار + دستمزد هر ساعت کار = محاسبه هر یک ساعت اضافه کار

تعداد ساعات کار * میزان دستمزد ساعتی کار = دستمزد هر ساعت کار

طبق قانون کار اضافه کاری در شرکت‌ها روز جمعه به دلیل اینکه جمعه‌ها روز خانواده است نسبت به روزهای تعطیل سال بیشتر است.

طبق قانون کار شب کاری در شرکت‌ها مشمول اضافه کاری و از ساعت ۲۲ تا ۶ صبح محاسبه می‌شود است.

به صورت زیر است:

35 درصد اضافه دستمزد به ازای هر ساعت کار در شب + دستمزد ساعت کار عادی = فرمول محاسبه شب کاری

اگر می‌خواهید بصورت کامل و تخصصی نحوه محاسبه اضافه کاری در سند حقوق و دستمزد را یاد بگیرید، مقاله محاسبه اضافه کاری را دنبال کنید.

نحوه محاسبه  ماموریت در حقوق و دستمزد
در شرکت‌های مختلف به دلیل انجام کار در خارج از محل اداره و شرکت به کارکنان حق ماموریت در شهر و محل دیگر تعلق می‌گیرد. در شرکت‌های دولتی این حق ماموریت بر اساس توافق شرکت با کارکنان و طبق قانون دستگاه‌های دولتی است.

30/(تعداد روزهای ماموریت × حقوق ثابت یا پایه مزد ماهانه) = محاسبه  حق ماموریت در شرکت‌های خصوصی

اگر می خواهید حسابداری دولتی را همراه با ریزنکاتی که در این رشته وجود دارد یاد بگیرید، حتما مقاله حسابداری دولتی را مطالعه کنید.

نحوه محاسبه حق اولاد در حقوق و دستمزد
در قانون کار کارگر دارای یک حق دریافتی به نام حق اولاد است، در صورتی که فرد دارای 2 سال سابقه بیمه باشد، می‌تواند از شرکت حق اولاد دریافت کند. باید به این نکته توجه کرد که حداکثر به 2 فرزند هر کارگر حق اولاد تعلق می‌گیرد و در صورتی که فرزندان بیشتر از 18 سال سن داشته باشند حق اولاد آن‌ها منقضی می‌شود مگر در مواردی که فرزندان در حال تحصیل باشند یا دارای معلولیت و از کار افتادگی باشند.

فرمول محاسبه حق اولاد در بخش خصوصی به صورت زیر است:

1 × حداقل دستمزد روزانه × 3 = حق اولاد براي يك فرزند

2 × حداقل دستمزد روزانه × 3 = حق اولاد براي دو فرزند

نویسنده: مالی چی