سقف مجاز گردش مالی افراد بیکار و اشخاص حقوقی غیرفعال

بر اساس اعلام معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، در طرح جدید بانک مرکزی برای مقابله با حساب های اجاره ای، سقف تراکنش سالانه برای اشخاص بازنشسته، مستمری بگیران و اشخاص بیکار و غیر فعالان مالیاتی (اشخاص حقوقی غیر فعال) به ترتیب ۲ میلیارد، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تعریف شده است.

سقف انتقال کارت به کارت، با توجه به نوع روش انتخابی و همچنین، در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مختلف کشور، متفاوت است. اما به طور کلی، محدودیت انتقال وجه از طریق کارت به کارت، حداکثر روزانه 10 میلیون تومان در سال ۱۴۰۱می باشد.

وی عنوان کرد: ما در این مقررات در رابطه با این اشخاص یک سطح فعالیت مورد انتظار را تعریف کردیم؛ به این صورت که انتظار می‌رود هر کدام از این اشخاص با توجه به شرایط‌شان، هر کدام در یک آستانه‌ای گردش مالی داشته باشند.

 

نوع شخص حداکثر گردش مالی مجاز سالانه 
بازنشسته 2 میلیارد تومان
مستمری بگیر  1 میلیارد تومان
بیکار  500 میلیون تومان
اشخاص حقوقی غیرفعال مالیاتی  500 میلیون تومان
 

مالیات تراکنش های بانکی، نوعی مالیات مستقیم بوده که در صورت داشتن تراکنش بیش از سقف مجاز، یعنی سالانه به میزان 5 میلیارد تومان و عدم اثبات اینکه تراکنش ها، مربوط به دارایی و درآمد نیست، باید پرداخت گردد

نویسنده: مالی چی