1408

ماژول خزانه داری

امکانات ماژول
خزانه داری

 • تعریف بانک ها، شعبات، حساب های جاری و پس انداز، دسته چک ها، صندوق ها، تنخواه گردان ها، ارزها، منابع و مصارف و برداشت ها
 • ثبت دریافت ها اعم از وجوه نقد ، حواله ، چک و صدور مکانیزه اسناد حسابداری مربوطه
 • ثبت پرداخت ها و صدور اسناد به صورت مکانیزه
 • ثبت دریافت و پرداخت تنخواه گردان ها
 • ثبت دریافت اقساط و نگهداری حساب اقساط و گزارش های مربوطه
 • ثبت چک های دریافتنی و امکان عملیات مرسوم واگذاری بحساب ، اعلام وصولی و غیره و صدور سند به طور مکانیزه
 • ثبت چک های پرداختنی اعم از جاری شرکاء و واگذاری اسناد دریافتنی و ثبت سند اتوماتیک
 • صدور اسناد حسابداری ( صندوق ها، تنخواه گردان ها، حساب های بانکی)
 • گردش حساب بانک ها
 • گردش حساب صندوق ها
 • گردش تنخواه گردان ها
 • گردش حساب های اشخاص
 • منابع و مصارف
 • لیست چک های دریافتی
 • لیست چک های پرداختی
 • لیست چک های موجود
 • لیست چک های سررسید شده
 • لیست چک های در جریان وصول
 • چک های برگشتی
 • گردش اسناد دریافتنی و پرداختنی
 • چک های صادره قطعی و مدت دار
 • حواله و واریزهای نقدی
 • گردش وجوه در سازمان

مزایا و برتری ها

 • صدور اتوماتیک اسناد در سیستم های مرتبط
 • جامع و یکپارچکی سیستم ها
 • قابلیت ارتباط و ارتقاء به تمامی نسخه های تحت وب و ویندوز
 • ایجاد سازمان بدون کاغذ
 • قیمت مناسب محصول
 • قابلیت تغییر و سفارشی سازی مختص سازمان ها
 • کاهش نیروی انسانی سازمان ها
 • کاهش هزینه های مالی
 • کاهش هزینه های پشتیبانی

با مشاوران ما تماس بگیرید:

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در مورد محصول مورد
نیاز و گرفتن راهنمایی از کارشناس و مشاوران ما
تماس حاصل نمایید.

1408

آماده ای به جمع حسابدارن
و حسابرسان بپیوندی ؟

جهت دریافت اطلاعات بیشتر ثبت نام کنید.

ثبت نام حسابدار و مشاور