مالکان واحدهای مسکونی گران قیمت یک ماه برای پرداخت مالیات فرصت دارند

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: برگ اجرایی وصول مالیات برای مالکان واحدهای مسکونی گران‌قیمت صادر شده و این افراد یک ماه برای پرداخت مالیات خود فرصت دارند.

به گزارش روز یکشنبه مالی چی، سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو اعلام مالیات واحدهای مسکونی گران قیمت در اجرای حکم بند(خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، برگ اجرایی وصول مالیات مذکور برای مالکان واحدهای یاد شده که تاکنون نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام نکرده‌اند، صادر و از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir به آنها ابلاغ و از طریق پیامک نیز اطلاع رسانی شده است.

براساس این اطلاعیه‌، این اشخاص حداکثر یک ماه فرصت دارند با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند. در غیر اینصورت از طریق عملیات اجرایی و توقیف و بازداشت اموال اعم از منقول و غیر منقول نسبت به وصول مالیات و ۱۰ درصد آن به عنوان هزینه اقدام خواهد شد.

همچنین مودیان گرامی معترض به مالیات اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی می توانند در سامانه مذکور با ثبت "عدم پذیرش " مراتب اعتراض خود را اعلام تا به اعتراض آنها رسیدگی شود.

 

نویسنده: مالی چی