کاهش سوداگری و فرارهای مالیاتی با راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی

عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی ایران گفت: با راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی شاهد کاهش چشم‌گیر سوداگری و فرارهای مالیاتی خواهیم بود و بساط بسیاری از فرارهای مالیاتی برچیده می‌شود.

«اصغر آهنی‌ها» با بیان اینکه سامانه مودیان مالیاتی در حوزه پایانه‌های فروشگاهی خود می‌تواند نقش بسیار موثری در حوزه اقتصادی کشور دارد، گفت: در صورتی  این طرح می‌تواند به درستی اجرا شود که تمامی ابعاد آن بررسی شود.

وی ادامه داد: در طرح مالیات نباید تنها یک طرف ماجرا بررسی شود، بلکه باید تمامی ابعاد این حوزه بررسی شود و به‌عنوان یک ابزار درآمدی به این بخش نگاه شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه در این طرح‌ها باید هزینه‌ها تطبیق  و متناسب شود تا عدالت به نحو موثری اجرا شود، گفت: راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی خود می‌تواند ابزاری برای جبران کسری بودجه شود، البته باید به گونه‌ای اجرا شود که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور فشاری به مودیان مالیاتی وارد نشود.

آهنی‌ها با یادآوری این موضوع که پیش از این در حوزه مالیات بحث‌های سلیقه‌ای وجود داشت، بیان کرد: در اجرای طرح جدید سامانه مودیان مالیاتی نباید به صورت سلیقه‌ای عمل شود بلکه باید به صورت مکانیزم شده این موضوع اجرایی و عملیاتی شود.

وی تاکید کرد: در اجرای این طرح و راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی باید با دقت و برنامه‌ریزی بیشتر به مرور اجرا شود تا همه مشکلات آن برطرف شود و عدالت اقتصادی به صورت کامل اجرا شود.

عضو کمیسیون مالیات اتاق ایران گفت: با اجرای طرح سامانه مودیان مالیاتی بساط بسیاری از فرارهای مالیاتی برچیده می‌شود، اما در این زمینه نباید این نکته فراموش شود که با این بهانه همه را با یک تیغ برید.

آهنی‌ها با بیان اینکه با راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی شاهد کاهش سوداگری و فرارهای مالیاتی گرفته می‌شود، اظهار کرد: باید تمامی ابعاد و بخش‌های سامانه‌های مودیان مالیاتی بررسی شود و تمامی راه‌های خروج از فرارهای مالیاتی به صورت کامل بسته شود.

به گزارش مالی چی، قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان پیشینه‌ای طولانی دارد و از سال ۸۳ طی قوانینی که وضع و در پی آن راه‌اندازی صندوق مکانیزه فروش به دستگاه‌ها تکلیف شد اما به دلیل وجود مشکلاتی مانند عدم توانایی کدگذاری همه‌ کالاها، این قانون اجرایی نشد.

بعد از  سال ۸۷ با اجرایی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده بسیاری از اصناف دچار مشکل شدند و صدور فاکتورهای صوری افزایش پیدا کرد و این مشکلات باعث شکل‌گیری قانون پایانه‌های فروشکاهی سامانه مودیان شد که بستر اصلی اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده و پایه‌های مالیاتی جدید است.

نویسنده: مالی چی