نظام مالیات ستانی نیازمند اصلاحات اساسی است/ سامانه مودیان اعتراضات مالیاتی را کاهش می دهد

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: متاسفانه همواره در سال های گذشته تامین هزینه های اداره کشور عمدتا از محل فروش نفت بوده اما روش صحیح اداره کشور، باید از طریق سرمایه ها، منابع و بهره به دست آمده از کارکرد آنها مالیات اخذ شود و این مالیات برای امور کشور هزینه شود، اگر هزینه های دولت بر اساس مالیات تدوین شود، باعث به وجود آمدن نظم در دولت می شود.

محمد مهدی مفتح اظهار داشت:  نیاز به یک اصلاح اساسی در نظام مالیاتی کشور کاملا مشهود است و این موضوع، بحثی است که سال‌ها در برنامه‌های مختلف در مجلس و یا دولت بیان شده اما توفیقاتی که مورد نظر و متناسب با نیازها نبوده، در عین حال، همچنان هم هزینه های قابل توجهی برای فروش دارایی‌های کشور و عمدتا نفت، می دهیم.

وی همچنین اشاره کرد: در اصلاح این نظام باید حتما یک دوران گذاری را نیز تعریف کرد که در آن باید به مسائل مختلفی چون عدم نارضایتی و فشار به مردم یا همان مودیان در نظر گرفته شود. هر گونه اصلاح و تعریف یک روش جدید برای دریافت مالیات باید کارشناسی باشد.

این نماینده ی مجلس در خصوص سامانه ی مودیان هم عنوان کرد: سامانه هوشمندی مانند مودیان که طراحی شده، کمک شایانی به نظام مالیاتی کشور و همچنین پرداخت عادلانه آن می کند اما به شرط آن که در درست اجرا شدن آن نظارت و دقت کافی وجود داشته باشد، باید به این موضوع توجه ویژه کرد که مردم در این زمینه متحمل فشار نامعقول نشوند؛ در حال حاضر و با توجه به حجم مراجعات مردم می توان گفت که بسیاری از مردم به نحوه تعیین مالیات خود با روش قدیمی معترض هستند.

نویسنده: مالی چی