کاهش فساد با ثبت الکترونیکی و هوشمند اطلاعات مالیاتی

یک کارشناس اقتصادی گفت: هنگامی که اطلاعات مالی و دارایی مودیان به صورت الکترونیکی و هوشمند ذخیره و ثبت شود، احتمال فساد مالی به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

به گزارش مالی چی، محسن زاینده‌رودی کارشناس اقتصادی با اشاره به راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی اظهار کرد: راه اندازی این سامانه از نیازهای اساسی بود که باید زودتر هم آغاز به کار می‌کرد.

نویسنده کتاب اقتصاد رفتاری با بیان اینکه سامانه مودیان موجب حذف یا کاهش فساد مالی و فرار مالیاتی خواهد شد، عنوان کرد: نظام مالیاتی کشورمان باید هرچه زودتر عدالت‌محور شده و به سمت برقراری عدالت حرکت کند، تا اینکه بین همه مودیان و مشمولان مالیاتی نظارت یکسانی داشته باشد و نوع برخورد و تعیین مالیات برای همه به صورت مساوی و مطابق واقعیات و درآمدهای واقعی باشد.

وی افزود: مالیات نه تنها موجب درآمدزایی برای دولت می‌شود و بیشتر دولت‌ها از این اهرم مهم برای تأمین هزینه‌های خود استفاده می‌کنند، بلکه ابراز مهمی برای سیاست گذاری است و زمانی می‌توان از این ابزار برای سیاست‌گذاری استفاده کرد که بتوانیم برخورد یکسانی بین همه مودیان حقیقی و حقوقی داشته باشیم و سامانه مودیان بدون شک راه درستی برای رسیدن به این هدف خواهد بود.

زاینده‌رودی خاطرنشان کرد: به منظور بهبود رابطه بین مودیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی، یکی از بهترین روش‌ها برآورده کردن رضایت مشتریان است، سامانه مودیان این ظرفیت و پتانسیل را دارد که بتواند موجبات رضایت مودیان را فراهم کند تا بتوانند با رضایت کامل و این فکر که مالیات واقعی از همه مشمولان دریافت خواهد شد، مالیات خود را پرداخت کنند.

این اقتصاددان متذکر شد: همچنین سامانه می‌تواند موجب شود که مودیان تمایلی به فرار مالیاتی نداشته باشند و در کنار آن اجرای سیاست‌های تشویقی و همچنین ایجاد ابزارهای نظارتی دقیق موجب خواهد شد که فرایند مالیات‌ستانی سازمان امور مالیاتی از مودیان به شکل کامل‌تری اجرا شود.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: فرار مالیاتی در همه کشورها وجود دارد اما بدون شک سامانه مودیان مالیاتی می‌تواند تا حد زیادی میزان فرار مالیاتی را کاهش دهد و موجب شفافیت در فرایند اخذ مالیات شود. همچنین همین مورد که تعیین مالیات از روش دستی و انسانی به سمت الکترونیکی شدن برود، خود به خود موجب شفافیت بیشتر خواهد شد.

نویسنده: مالی چی