مخالفت وزیر اقتصاد با کاهش معافیت های مالیاتی مناطق آزاد

وزیر اقتصاد در دیدار با فراکسیون مناطق آزاد تجاری صنعتی مجلس تاکید کرد به هیچ وجه موافق کاهش معافیت‌های مناطق آزاد نیستیم.

به گزارش مالی چی، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در دیدار با فراکسیون مناطق آزاد تجاری صنعتی مجلس تاکید کرد به هیچ وجه موافق کاهش معافیت‌های مناطق آزاد نیستیم.

وی با بیان اینکه جذابیت‌ها و امتیازات مناطق آزاد را با مالیات بر ارزش افزوده از بین برده ایم افزود: تکلیف به دولت برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، سبب زائل شدن جذابیت‌ها و امتیازات این مناطق شده و شرایط را برای فعالان اقتصادی نامناسب کرده است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما به هیچ وجه موافق نبوده و نیستیم که معافیت‌های این مناطق کاهش پیدا کند، در حالی که همه دنیا به سمت جذاب تر کردن مناطق آزاد حرکت می‌کنند.

خاندوزی گفت: دولت برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی مطابق قانون مکلف شده است.

وی خاطرنشان کرد: نظر کارشناسی ما این است که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نباید مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشند، چرا که اساسا مهم‌ترین امتیاز منطقه آزاد، معافیت مالیاتی این مناطق است.

نویسنده: مالی چی