هر دندان پزشک فقط ۱۶ میلیون تومان مالیات داد/ شناسایی ۴ هزار دندان پزشک فراری از مالیات در سال گذشته

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی سازمان مالیاتی کشور، ۱۴ هزار دندان‌پزشک بالغ بر ۲۲۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ مالیات پرداخت کرده اند که به طور متوسط هر دندان پزشک حدود ۱۶ میلیون تومان مالیات داده است.

به گزارش خبرنگار مالی چی، در منابع مختلف مالیاتی از جمله مالیات بر درآمد عملکرد، مؤدی دارای تکالیف متعددی است که تسلیم اظهارنامه و ارائه اسناد درآمدی و هزینه‌ای از مهم‌ترین آن ها است. حسابرسی مالیاتی و تعیین مالیات توسط ادارات مالیاتی براساس اظهارنامه، فرآیندی زمان‌بر با احتمال بروز اختلاف بین مؤدی و اداره مالیاتی است.

تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم به گونه‌ای مقرر شده که بسیاری از تشریفات زمان‌بر و اختلاف‌برانگیز بین مؤدی و اداره مالیاتی را مرتفع و وصول مالیات توسط اداره مالیاتی را با جلب رضایت مؤدی تسهیل می‌کند.

همانطور که در جدول زیر مشخص است، طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، دندان پزشکان بالغ بر 220 میلیارد تومان (برای عملکرد  سال 1400) مالیات توافقی پرداخت کرده اند.

مالیات ,


گفتنی است که بعد از اجرایی شدن قانون  پایانه های فروشگاهی، مودیان جدید شناسایی شدند که بر این اساس حدود 4 هزار دندان پزشک جدید اقدام به اظهار عملکرد درآمدی خود شدند. بنابراین تعداد دندان پزشکانی که در سال 1400 مالیات توافقی پرداخت کرده اند نسبت به سال قبل در سراسر کشور، 4281 نفربیشتر شده است و از 9551 نفر در سال 99 به 13832 دندان پزشک در سال 1400 رسیده است، از همین رو میزان مالیات توافقی پرداخت شده در سال 1400، حدود 130 میلیارد تومان نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است. بنابراین می توان گفت که مالیات توافقی پرداخت شده در سال 1400 تقریبا نسبت به سال گذشته 2.5 برابر شده است.

لازم به ذکر است که به طور متوسط هر دندان پزشک در سال 99، حدود 9.5 میلیون تومان مالیات توافقی پرداخت کرده است که در سال 1400، به حدود 16.5 میلیون تومان افزایش یافته است.

همچنین دندان پزشکان استان تهران با مالیاتی بالغ بر 70 میلیارد تومان (مناطق شمالی شهر تهران با پرداخت عددی حدود 23 میلیارد تومان) بیشترین سهم و استان خراسان جنوبی با 650 میلیون تومان کمترین سهم از مالیات توافقی پرداخت شده را به خود اختصاص داده اند.

گفتنی است، آمارهای سازمان امور مالیاتی از مالیات ابرازی فعالان صنف طلا و جواهر نشان می‌دهد مالیات ابراز شده هر واحد طلافروشی در سال گذشته تنها حدود 6 میلیون تومان بوده است!

نویسنده: مالی چی