تنها ۶ میلیون تومان مالیات ابرازی «طلافروشان» کشور!

آمارهای سازمان امور مالیاتی از مالیات ابرازی فعالان صنف طلا و جواهر نشان می‌دهد مالیات ابراز شده هر واحد طلافروشی در سال گذشته تنها حدود ۶ میلیون تومان بوده است!

به گزارش مالی چی، آمارهای سازمان امور مالیاتی از رقم مالیات ابرازی صنف طلا و جواهر نشان می‌دهد تعداد ۶ هزار و ۳۵۸ واحد فعال در این صنف در کل کشور، رقمی بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان مالیات ابرازی داشته‌اند.

این بدان معناست که به طور میانگین هر واحد صنفی در سال گذشته تنها ۶ میلیون تومان مالیات ابراز کرده است. این در حالی است که در سال ۹۹ رقم مالیات ابرازی این صنف بالغ بر ۲۶ میلیارد تومان بوده است. بر این اساس اظهارنامه‌های ابراز شده فعالان صنف طلافروشی کشور، مالیات ابرازی هر واحد طلافروشی در سال ۹۹ تنها ۳ میلیون تومان بوده است. با این حال رقم تشخیصی سازمان امور مالیاتی از طلافروشان سراسر کشور در سال ۹۹ رقمی بالغ بر ۲۸۵ میلیارد تومان بوده که بیش از ۱۰ برابر رقمی ابرازی فعالان این صنف بوده به طوری که رقم دریافتی سازمان مالیاتی از هر واحد صنفی به طور میانگین بالغ بر ۳۳ میلیون تومان بوده است.

مرکز شهر تهران بیشترین و کهگیلویه کمترین مالیات ابرازی در سال ۱۴۰۰

بر اساس آمارهای سازمان امور مالیاتی، فعالان بخش مرکز شهر تهران با مجموع ۵.۵ میلیارد تومان بیشترین رقم مالیات ابرازی را در میان حوزه‌های مالیاتی داشته است. در مقابل استان کهگیلویه و بویراحمد با ۸۲ میلیون تومان مالیات ابرازی، کمترین رقم را در میان حوزه‌های مالیاتی کشور به خود اختصاص داده است.

مرکزی با ۱۷ میلیون بیشترین و اردبیل با یک میلیون تومان، کمترین سرانه مالیات

بررسی رقم سرانه مالیات هر واحد صنفی طلافروشی در استان‌ها و حوزه‌های مختلف مالیاتی نشان می‌دهد استان مرکزی با ۱۷.۳ میلیون تومان بیشترین مالیات ابرازی را به خود اختصاص داده است. در مقابل طلافروشان استان اردبیل با ثبت تنها یک میلیون تومان مالیات ابرازی، کمترین رقم مالیات ابرازی را در کل کشور به خود اختصاص داده اند. این در حالی است که مرکز شهر تهران که بیشترین مالیات را در میان سایر حوزه‌های مالیات کشور به خود اختصاص داده بود، سرانه ۱۰ میلیون تومان مالیات ابرازی به ازای هر واحد طلافروشی را ثبت کرده است.

 

نویسنده: مالی چی