اشخاص حقیقی در سال ۱۴۰۰ مجموعا ۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات توافقی پرداخت کردند

بر اساس گزارش های رسمی، اشخاص حقیقی در سال ۱۴۰۰ مجموعا حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات توافقی پرداخت کرده اند.

به گزارش خبرنگار مالی چی، بر اساس گزارش‌های آماری مجموع مودیان حقیقی که از 32 استان کشور در سال 1400 مالیات توافقی پرداخت کرده‌اند، حدود دو میلیون و هفتصد هزار شخص حقیقی بوده است. بنابراین طبق تبصره ماده 100 این مودیان حدود 7 هزار و 100 میلیارد تومان مالیات توافقی پرداخت کرده‌اند.

مجموع مالیاتی که این مودیان طبق تبصره 100 و مالیات ابرازی (اظهارنامه‌های گروه اول و دوم و سوم) پرداخت کرده‌اند حدود 9 هزار و 800 میلیارد تومان بوده است که حاکی از رشد 132 درصدی نسبت به سال 99 است.

لازم به ذکر است که کل مالیات توافقی سال 99 حدود 4 هزار میلیارد تومان بوده است.

طبق این گزارشات، می‌توان گفت هر شخص حقیقی به طور متوسط حدود 2 میلیون و 500 هزار تومان در سال 1400 مالیات توافقی پرداخت کرده است.

استان تهران با 650 هزار شخص حقیقی دارای بیشترین پرداخت‌کننده مالیات توافقی و استان ایلام و کهکیلویه وبویراحمد با حدود 28 هزار نفر کمترین تعداد اشخاص حقیقی در پرداخت مالیات توافقی را دارند.

همچنین از نکات قابل توجه این گزارش تعدیل 54 میلیاردی مالیات قابل وصول از محل تبصره ذیل ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم است که مشمول 7441 نفر در سال 1400 شده است.

گفتنی است دو صنفی که حساسیت‌های زیادی در خصوص عملکرد مالیاتی آنها ایجاد شده بود دندانپزشکان و صنف طلا و جواهر بود که لازم به ذکر است، به طور متوسط هر دندانپزشک در سال 99، حدود 9.5 میلیون تومان مالیات توافقی پرداخت کرده است که در سال 1400، به حدود 16.5 میلیون تومان افزایش یافته است.

دندانپزشکان استان تهران با مالیاتی بالغ بر 70 میلیارد تومان (مناطق شمالی شهر تهران با پرداخت عددی حدود 23 میلیارد تومان) بیشترین سهم و استان خراسان جنوبی با 650 میلیون تومان کمترین سهم از مالیات توافقی پرداخت شده را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین آمارها نشان می‌دهد مالیات ابراز شده هر واحد طلافروشی در سال گذشته تنها حدود 6 میلیون تومان بوده است که البته به نظر می‌رسد با برآوردهای مختلف مالیات پرداخت شده توسط این دو صنف با انتظارات افکار عمومی فاصله داشته است.

نویسنده: مالی چی