مالیات علی‌الحساب واردات مواد اولیه تولید نصف شد

وزیر اقتصاد با بیان اینکه وزیر اقتصاد با بیان اینکه افزایش قیمت‌های جهانی و تغییر نرخ محاسباتی حقوق گمرکی سبب افزایش هزینه واردات مواد اولیه تولید شده است، گفت: از فردامالیات علی‌الحساب واردات مواد اولیه و واسطه‌ای برای تولید، به نصف کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی مالی چی ، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در ماه‌های اخیر هم زمان با افزایش قیمت‌های جهانی قیمت کالاهای وارداتی نیز افزایش پیدا کرده است، گفت: اتفاق دیگر افزایش نرخ محاسباتی حقوق ورودی گمرک از 4200 تومان به نرخ ETS بود. در نتیجه این دو اتفاق واردکنندگان به ویژه واردکنندگانی که در حوزه تولید و واردات مواد اولیه تولید، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای کار می‌کنند، به شدت نیازمند سرمایه در گردش شدند.

وی افزود: این افراد باید رقم ریالی بسیار بیشتری را برای ترخیص کالا از گمرکات آماده کنند. این نیاز به سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان مشکل ایجاد کرده بود و سبب شده بود تا تقاضای بیشتری برای شبکه بانکی ایجاد شود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: در جهت کم‌شدن نیاز به سرمایه در گردش تولیدکنندگان، از فردا (روز مالیات) تا پایان سال 1401 مالیات علی‌الحساب واردات مواد اولیه و واسطه‌ای برای تولید، به نصف (از 4 به 2 درصد) کاهش می‌یابد.

نویسنده: مالی چی