برخی در غیبت سامانه مودیان سال ها نظام مالیاتی را دور زدند

حاجی دلیگانی گفت: یک کارمند پیش از آنکه حقوقش را دریافت کند مبلغ مالیات او از فیش حقوقی اش کسر می شود اما یک کسبه یا فعال صنفی هنوز میزان مالیاتی که باید بپردازد شفاف نیست و بعضاً نظام مالیاتی کشور را دور می زند که نباید اینگونه باشد.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا با اشاره به نقش سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی در شفافیت مالیاتی و عدالت مالیاتی گفت: به هر میزان دخالت انسان در سنجش مالیات و درصد آن کاهش پیدا کند به همان میزان عدالت و شفافیت مالیاتی گسترده خواهد شد.

وی افزود: در حوزه مالیات باید ابزارهای جدید که قبلاً امتحان خود را پس داده اند و صدقیت آن بر همگان ثابت شده است و از سوی دیگر کارشناسان حوزه مالیاتی آن را تایید کرده‌اند مورد استفاده قرار گیرند.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: متأسفانه عدم محاسبات دقیق در میزان مالیات باعث شده تا اعتراضات بسیاری به ارمغان آید لذا ضروری است برای کاهش اعتراضات، ابزار های مالیاتی مدرن و ایرادات سامانه های مرتبط با مالیات ستانی رفع شود.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه فرارهای مالیاتی بعضاً دولت را متضرر و سامانه های اقتصادی و نظام اقتصادی کشور را ملتهب می کند، گفت: در کشورهای توسعه یافته و به راحتی مانع فرارهای مالیاتی می شوند اما در ایران فرارهای مالیاتی به راحتی صورت می گیرد و بدون اینکه کسی متوجه شود، اما اگر سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی، تقویت و ایرادات آن رفع شود قطعاً تاثیر مهمی در کاهش فرارهای مالیاتی و افزایش شفافیت و عدالت مالیاتی خواهد داشت.

وی معتقد است، سالهاست که نظام مالیاتی کشور از فقدان ابزارهای نوین و فناوری های تازه رنج می برد و ضروری است با راه اندازی سامانه های مدرن و تقویت سامانه ای مانند سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی و مشکلات ساختار مالیاتی کشور پایان داد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: زمان آزمون و خطا نیست و باید محل درآمدهای دولت از مالیات شفاف باشد و همچنین باید مشخص باشد چه کسانی مالیات نمی‌پردازند و آنهایی که مالیات می‌پردازند به چه مقدار است و ملاک دریافت مالیات چیست؟ چقدر درآمد داشته اند؟ و آیا خود اظهاری آنها دقیق بوده یا نه؟

حاجی دلیگانی گفت: یک کارمند پیش از آنکه حقوقش را دریافت کند مبلغ مالیات او از فیش حقوقی اش کسر می شود اما یک کسبه یا فعال صنفی هنوز میزان مالیاتی که باید بپردازد شفاف نیست و بعضاً نظام مالیاتی کشور را دور می زند که نباید اینگونه باشد.

وی در تصریح کرد: نظام مالیاتی کشور نیازمند اصلاح اساسی است، چون ساختار مالیاتی هنوز شفاف و واضح نیست. ما به سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی نیاز مبرم داریم و بدون چنین سامانه ای و تنوع کارکرد آن در حوزه مالیاتی نمی توان به شفافیت مالیاتی دسترسی کامل و جامع داشت. به باور من باید نظام مالیاتی کشور با سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی شفاف خواهد شد.

نویسنده: مالی چی