سامانه مودیان ابزار اصلی هوشمندسازی و عدالت‌محوری نظام مالیاتی کشور است

یک اقتصاددان سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی را یک ابزار هوشمند در راستای دریافت عادلانه مالیات دانست که اگر جامعه آماری آن تکمیل باشد، می‌تواند کارآمد و مفید ظاهر شود.

به گزارش مالی چی، علی قنبری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه مالیات در توسعه اقتصادی نقش مهم و مؤثری دارد، اظهار کرد: مالیات یکی از راه‌های مهم درآمدی برای دولت‌هاست که موجب می‌شود دولت از طریق آن کسری بودجه و بودجه پروژه‌های عمرانی و خدماتی را تأمین کند.

وی افزود: معمولاً در دولت‌هایی که به مالیات وابسته نیستند و درآمدهای خود را از طریق فروش منابع طبیعی تأمین می‌کنند یا به اصطلاح دیگر در اقتصادهای تک‌محصولی، همواره با دولت‌هایی مواجه هستیم که در برابر مردم پاسخگو نیستند و با مردم شفاف سخن نمی‌گویند، چراکه به دلیل اینکه خود را به مالیات وابسته نمی‌دانند، در برابر مردم احساس پاسخگویی ندارند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با وجود اهمیت نقش مالیات در توسعه اقتصادی، در کشورمان از ظرفیت‌های مالیات غفلت شده و بنابر دلایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، دولت ها سعی کرده‌اند به مالیات وابسته نباشند؛ گرچه انگیزه آنها بیشتر حمایتی بوده، اما درست نبوده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: کشورهایی که مالیات در آن به صورت صحیح و عادلانه دریافت می‌شود، هم توزیع ثروت عادلانه است و هم دولت پروژه‌های عمرانی و عمومی خود را به صورت دقیق و با کمترین کاستی پیش می‌برد، چراکه درآمدهای مالیاتی ثابت است و حتی امکان دارد افزایش هم یابد؛ اما درآمدی که به نفت و گاز وابسته باشد، خیلی ثابت نیست و امکان دارد ارزش آن کم و زیاد شود.

قنبری با بیان اینکه دولت باید نظام مالیاتی کشور را کارآمد و آن را منطبق با اصول روز دنیا پیش ببرد، عنوان کرد: در نظام مالیاتی ایران، فرارهای مالیاتی یا عدم شفافیت در اظهارنامه‌ها وجود دارد و این رویه اگر برطرف نشود، قطعاً دولت در سیستم مالیات‌ستانی با مشکل مواجه خواهد شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره هوشمندسازی نظام مالیاتی یادآوری کرد: سنجش مالیات و شیوه دریافت آن از اصول اساسی در نظام مالیاتی محسوب می‌شود؛ شیوه دریافت مالیات باید شفاف باشد و از جامعه آماری کاملی هم بهره ببرد.

قنبری اضافه کرد: قطعاً بدون جامعه آماری کامل نمی‌توان در نوع دریافت مالیات، موفق ظاهر شد؛ بنابراین نهادهای ذیربط و نظارتی باید از ابزارهای نوین و هوشمند در راستای دریافت مالیات بهره ببرند.

وی بیان کرد: سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی را می‌توان یک ابزار هوشمند در راستای دریافت عادلانه مالیات دانست که اگر جامعه آماری آن تکمیل باشد می‌تواند کارآمد و مفید ظاهر شود.

نویسنده: مالی چی