روز شنبه یکم مردادماه، آخرین‌مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری است و این مهلت تمدید نخواهد شد

محمدتقی پاکدامن، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، بابیان اینکه مطابق قانون مالیات‌های مستقیم، ۳۱ تیرماه آخرین‌مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری است، خاطرنشان ‌کرد: با توجه به اینکه ۳۱ تیرماه که آخرین‌مهلت مقرر قانونی برای ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری در سال جاری است، مصادف با روز تعطیل (جمعه) می‌باشد، لذا بر اساس قانون، روز شنبه یکم مردادماه، آخرین‌مهلت قانونی برای ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری خواهد بود و ازآنجاکه هیچ مجوزی برای تمدید مهلت مذکور وجود ندارد، این مهلت به‌هیچ‌عنوان تمدید نخواهد شد.

🔹توضیح اینکه آخرین مهلت مقرر و تمدید شده تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۰ صاحبان مشاغل هم روز شنبه یکم مردادماه میباشد.
 

نویسنده: مالی چی