سامانه مودیان، سد محكم فرارهای مالیاتی/ باید فرهنگ مالیات‌دهی را رواج دهیم

یک نماینده مجلس راه‌اندازی سامانه مودیان را سدی محکم در برابر فرار مالیاتی دانست و گفت: تنها راه شفافیت، جلوگیری از رفتار سلیقه‌ای و خطای انسانی، سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی است.

جعفر راستی درباره تأثیر راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی بر ایجاد شفافیت اقتصادی در کشور اظهار کرد: باید این فرهنگ را در کشور و بین مردم رواج دهیم که کشور باید با مالیات اداره شود، ما متأسفانه با نبود فرهنگ مالیات‌دهی مواجه هستیم. 
این نماینده مجلس یازدهم تأکید کرد: اگر بخواهیم مشکل عدم پرداخت مالیات در کشور ما برای همیشه حل شود، باید مردم اقناع شوند و به اهمیت پرداخت مالیات پی ببرند.
وی اضافه کرد: برای فرار مالیاتی در کشور ما راه‌های زیادی وجود دارد و به نظر می‌رسد سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی می‌تواند منجر به شفافیت اقتصادی شده و از فرار مالیاتی تا حدودی جلوگیری کند. 
نماینده مردم شبستر گفت: در حال حاضر بسیاری از سوداگران اقتصادی در کشور با درآمدهای بالا هیچگونه مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و با این سامانه می‌توانیم جلوی فرار مالیاتی را بگیریم.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه تا مردم نخواهند مالیات پرداخت کنند، نمی‌توان از آنها مالیات گرفت، ادامه داد: به عنوان مثال سامانه بازارگاه در حوزه توزیع نهاده‌های دامی به خوبی توانسته حدود 70 تا 80 درصد مشکلات دامداران را حل کند و اگر این سامانه مودیان مالیاتی هم به خوبی پیاده‌سازی شود، می‌تواند مانند بازارگاه عامل حل معضلات اخذ مالیات در کشور باشد. 
راستی درباره میزان تأثیرگذاری راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی بر ایجاد درآمد پایدار برای دولت، توضیح داد: در  اکثر کشورهای پیشرفته پایه درآمد دولت، مالیات است؛ اما متأسفانه دولت‌های ما برای تأمین مخارج خود متکی به نفت بوده‌اند. در حال حاضر در تلاش هستیم که دولت‌ها را از وابستگی به پول نفت منفک کنیم تا به سوی درآمدهای غیرنفتی از جمله مالیات سوق پیدا کنند. 
وی با بیان اينکه مالیات می‌تواند نخستین پایه اصلی درآمد دولت و عامل حل مشکلات کشور باشد، اضافه کرد: البته به شرطی که همه مودیان مالیاتی در کشور شناسایی و ملزم به پرداخت مالیات باشند. 
*بی‌عدالتی با راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی از بین می‌رود

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در حال حاضر بین تولید ناخالص ملی ما و درآمد مالیاتی در کشور تعادل وجود ندارد، در صورتی که اگر پایه‌های مالیاتی به درستی شناسایی شوند، قطعاً تعادل در این زمینه به وجود خواهد آمد و درآمد دولت به حد معقول خواهد رسید.
نماینده مردم شبستر در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی برخورد سلیقه‌ای ممیزهای مالیاتی و بی‌عدالتی در فرآیند اخذ مالیات کنار می‌رود زیرا دخالت نیروی انسانی در آن به شدت کاهش می‌یابد. 
*سامانه مودیان مالیاتی خطای نیروی انسانی را کنترل و قابل پیگیری خواهد کرد
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: حتی اگر عامل انسانی در مدیریت سامانه دخیل باشد اما سامانه مودیان مالیاتی این موضوع خطای نیروی انسانی را کنترل و قابل پیگیری خواهد کرد. 
وی ادامه داد: در شیوه ممیز محور مالیاتی که مأمور مالیاتی به صورت علی‌الرأس اقدام به برآورد مالیات اشخاص می‌کرد، خطا قطعی بود، اما در سامانه مودیان مالیاتی حتی اگر هم خطایی صورت بگیرد، قابل پیگیری است. 
راستی یادآوری کرد: با این سامانه هزینه‌های مالیات‌ستانی نیز کاهش می‌یابد زیرا مأموران مالیاتی زیادی را داریم که با شیوه ممیز محور باید پرونده مودیان را تشکیل می‌دادند و به صورت حضوری مراجعه و اقدام به برآورد مالیات اشخاص می‌کردند؛ اما با این سامانه این سیستم عریض و طویل کاهش پیدا می‌کند.
وی خاطر نشان کرد: این سامانه از یک سو به نفع مودیان مالیاتی است زیرا دیگر نیاز نیست که اقدام به رفت و آمدهای زیاد کنند و از سوی به نفع سازمان امور مالیاتی خواهد بود.

نویسنده: مالی چی