شکاف مالیاتی در غیاب سامانه هوشمند

مجموع شاخص‌های ذکر شده نشان دهنده وجود ناکارآمدی در نظام مالیاتی کشور است که امیدواریم با اصلاحات لازم به حد مطلوبی برسد.

غفارزاده در خصوص سامانه مودیان هم اظهار داشت: قانون پایانه ی فروشگاهی و سامانه مودیان در سال98 تصویب شد اما به دلیل نبود زیر ساخت های لازم اجرایی نشد، اخیرا فاز اول آن اجرا شده و مودیان به اختیار خود می‌توانند در این سامانه ثبت‌نام کنند، در آینده این موضوع به یک فراخوان تبدیل و مودیان مکلف به ثبت نام در آن هستند، این سامانه یک بستر بسیار مهم برای جمع‌آوری اطلاعات و حتی تشخیص مودی و میزان مالیات است.

این کارشناس در ارتباط با عملکرد این سامانه افزود: سامانه مودیان نظام مالیاتی را از سیستم ممیز محور به سمت اطلاعات محور می برد و با تکمیل آن بحث‌های مربوط به انتخاب نمونه بر مبنای ریسک و رسیدگی محدود پرونده‌های مالیاتی عملا اجرایی می‌شود. بنابراین مزیت‌های بسیاری برای عضویت مودیان در سامانه وجود دارد؛ در مجموع این سامانه یک بستر اجرایی بسیار مناسب برای اجرای یک نظام مالیاتی هوشمند است.

غفارزاده در پایان در خصوص  مزیت های اخذ عادلانه مالیات نیز گفت: اخذ مالیات عادلانه سبب ایجاد امنیت اقتصادی برای فعالان در این زمینه می‌شود، در گذشته  بحث‌هایی مانند علی الراس و یا برآورد، سبب شده بود که میزان مالیات برای فعال اقتصادی قابل پیش بینی نباشد اما در نظام جدید که بر مبنای اطلاعات به دست آمده از افراد است،ریسک مالیاتی مودیان از بین می رود.

 

نویسنده: مالی چی