ابلاغ حق العمل و مالیات جایگاه‌های سوخت

سازمان امور مالیاتی، حق العمل همراه با مالیات و عوارض ارزش افزوده سال ۱۴۰۱ جایگاه های سوخت را ابلاغ کرد.

به گزارش مالی چی، سازمان امور مالیاتی، مالیات و عوارض ارزش افزوده جایگاه‌های سوخت همراه با حق العمل کاری جایگاه داران را بر اساس بند ۱ جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاری که ۱۸ تیر امسال به تصویب هیئت وزیران رسیده بود، به ادارات کل امور مالیاتی کشور ابلاغ کرد.

بر اساس مصوبه هیئت دولت، حق العمل خدمات جایگاه‌های سوخت همراه با مالیات و عوارض ارزش افزوده آنها در سال جاری نسبت به حق العمل جایگاه‌های سوخت در سال گذشته، ۴۵ درصد رشد کرد.

حق العمل جایگاه‌های سوخت از محل فروش سوخت برداشته خواهد شد. ضمن اینکه وزارت نفت اجازه افزایش پلکانی تا سقف ۳ پله حق العمل و مالیات و عوارض ارزش افزوده جایگاه‌های سوخت را دارد.

هیئت دولت همچنین برای جبران افزایش ۴۵ درصدی حق العمل جایگاه‌های عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) با افزایش قیمت عرضه این محصول به ۵۷۰ تومان به ازای هر متر مکعب گاز طبیعی موافقت کرد.

نرخ حق العمل سوخت گیری هوایی نیز در فرودگاه‌ها و توسط بخش خصوصی انجام می‌شود که نرخ آن به پیشنهاد وزارت نفت و موافقت سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود.

نویسنده: مالی چی