۶۰ درصد اظهارنامه‌های مالیاتی در استان همدان صفر است

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان گفت: ۷۵ هزار مودی توافق تبصره ۱۰۰ را در مرحله اظهار نامه مالیاتی پذیرفته و هرگز حسابرسی نمی شوند که مالیات ۴۵ هزار و ۵۷۱ واحد صنفی معادل ۶۰ درصد این اظهارنامه ها با عدد صفر محاسبه شده است.

وجیه الله ذکوری روز جمعه اظهار داشت: فرایند اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم به سازمان مالیاتی کشور اجازه داده که برای قسمتی از مودیان مالیات مقطوع تعیین کند و بر این اساس معافیت تعیین می‌شود، ضمن اینکه ۵۰ درصد ضرایب افراد دارای اظهارنامه ‌مالیاتی در این قانون تخفیف می‌خورد.

به گفته وی، سال گذشته ۶۵ هزار اظهار نامه مالیاتی در استان همدان دریافت شد که این عدد در سال جاری با ۶۰ درصد افزایش به حدود ۱۰۳ هزار و ۵۰۰ مورد رسیده است.

وی افزود: با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و ساماندهی کارتخوان‌های موجود در استان همدان، ۴۸ هزار مودی جدید شناسایی شدند که بیشتر آنها مودیان فاقد شناسنامه و پرونده در نظام مالیاتی هستند.

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با بیان اینکه از ۴۸ هزار مودی جدید ۳۵ هزار نفر اقدام به دریافت اظهار نامه مالیاتی کرده اند، اظهار داشت: از ۱۰۳ هزار اظهار نامه مالیاتی دریافت شده ۷۵ درصد دارای درآمد کمتر از چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان(در سال) ثبت شده که البته با این فرض ۳۰ درصد رقم مبادله شده، غیرتجاری و ۷۰ درصد تجاری است.

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان تصریح کرد: همچنین بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه های بانکی و کارتخوان‌ها، درآمد ۲۷ هزار مودی استان همدان نیز بیش از چهار میلیارد تومان در سال بوده است.

به گفته ذکوری، برهمین اساس در اظهارنامه ۱۰ هزار و ۹۰۰ مودی(واحدهای صنفی، تجاری و صنعتی و خدماتی) معادل ۱۴ درصد تا یک میلیون تومان، ۱۲ هزار و ۲۲۱ مورد(۱۶ درصد) از یک میلیون تا پنج میلیون تومان ، چهار هزار و ۸۰۰ مورد از پنج تا ۱۰ میلیون، یک هزار و ۵۰۰ مورد ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان و ۶۰۰ نفر نیز بیش از ۲۰ میلیون تومان مالیات را ابراز کرده اند.

وی افزود: ۲۷ هزار مودی مالیاتی استان همدان که بیش از چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان گردش مالی سالانه داشتند نمی توانند در فاز توافق(تبصره ۱۰۰) قرار بگیرند که با این وجود از این تعداد ۲۲ هزار نفر مدعی ضرر و زیان هستند و عدد صفر را در اظهارنامه مالیاتی لحاظ کردند که البته این موضوع حسابرسی می شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان افزود: از این تعداد یک هزار و ۴۰۰ نفر پرداخت مالیاتی تا پنج میلیون تومان، ۲ هزار مودی پنج تا ۱۰ میلیون، ۴۰۰ مودی ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان و ۳۹۸ مودی نیز بیش از ۲۰ میلیون تومان را قانونی و حقه خود می دانند.

ذکوری ادامه داد: در مجموع از ۱۰۳ هزار اظهار نامه مالیاتی در استان همدان، مالیات ۶۸ هزار مورد صفر، ۱۲ هزار مورد تا یک میلیون تومان، ۱۴ هزار مورد تا پنج میلیون تومان، پنج هزار مورد تا ۱۰ میلیون تومان، یک هزار و ۹۰۰ مودی تا ۲۰ میلیون تومان و  یک هزار و پنج مورد نیز بیش از ۲۰ میلیون تومان تعیین شده است.

به گفته وی، تاکنون ۹۹ درصد اظهار نامه های مالیاتی در استان همدان دریافت شده و برای ۱۰۳ هزار اظهار نامه دریافتی نیز ۱۶۵ میلیارد تومان مالیات ابراز شده است.

نویسنده: مالی چی