1408

خدمات اداری

بدیهی و محرز است که سازماندهی یک واحد اقتصادی، اصلی انکار ناپذیر در ایجاد محیطی قانون مدار و قوی برای رسیدن به کلیه اهداف سازمانی و بالاترین بهره وری و کمترین مشکلات اجرایی و اصطحکاک در یک واحد اقتصادی می باشد.

تدوین و طراحی چارت سازمانی واحد اقتصادی کلیه واحد های اقتــصادی ، دارای واحـد های مخـتلفی می باشند که با همـکاری و تعامل با یکدیگر ، واحد اقــتصادی را در راستای اهداف تــعریف شــده به پیـش می برند حال اگر قوانین و نظام ها و نحوه تعامل و روابـط درون سازمانی به شکلی صحیح و براساس نیاز های واحـد اقتــصادی تــعریف نگـردیده باشـد بی شـک واحـد های مـخـتلف درگیر تداخـل وظایف شـده و روابط درون سـازمانی از نظــر امـور اجرایی کار و روابط پرسـنل شـاغـل، به نحو صحیح شکل نگرفته و ممکن است باعث مشــکلات عدیده شود، لذا اولـــین اصـل برای سازماندهی درون سازمانی، طراحی چارت سـازمانی واحد اقتـصادی براساس واحد ها و نیاز هــای فعلی و برنامه های کوتاه و میان مدت شرکت می باشد.


خدمات اداری شرکت ها شامل :


تدوین آیین نامه های داخلی و انضباطی
هرسـازمان در هـر موقعیت و وسـعت ، نیـازمند تـدوین آییـن های داخلـی و انضباطـی می باشند، چه در سایه این آیین نامه ها است که هر فرد فعال در واحد اقتصادی با اطلاع کامل از قوانین و مقررات داخلی سازمان می تواند نسبت به تعریف رابطه درون سازمانی خود با پـــرسنل ارشـــد یا زیر دستان اقدام نــماید . تدوین این آیین نامه ها اصل اساسی در ایجاد نظم و انضباط در واحد اقتصادی و مانع هرگونه بی نظمی و ایجاد حاشیه های بی ثمر در واحد اقتصادی می باشد.

تدوین شرح وظایف واحد ها و پرسنل
بدیهی است کلیه واحد ها و مدیران آنها و پرسنل فعال در یک واحد اقتصادی باید آگاهی کامل نسبت به جایگاه و نقش خود در به ثمر رسیدن اهداف شرکت داشته باشند، این امر میسر نیست مگر اینکه شرح وظایف و اختیارات واحد های مختلف یک سازمان، به شکلی کامل تعریف و تدوین گردند. همچنین کلیه مدیران عالی ، میانی و عملیاتی و همچنین سرپرستان می بایست آگاهی کامل نسبت به شرح وظایف و اختیارات خود داشته باشند.

حقوق و دستمزد
حقوق و دستمزد نیز یکی از سیستم های مهم یک واحد اقتصادی می باشد وجود سیستمی قوی و کارآمد با قوانین و مقررات تدوین شده در این خصوص می تواند بسیاری از مشکلات اجرایی واحد های اقـتصادی را در این قسمت از مـــیان بردارد . رعایت قوانین و مقررات کشوری و سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی و اعمال آنها می تواند آرامـــش خــاطر پرسنل را در انجام صحیح امور محموله مهیا و آنها را از هر گونه کشمکش های روزانه با واحد مربوطه در واحد اقتصادی باز دارد.

دریافت خدمات و مشاوره مالیاتی به صورت آنلاین و تلفنی از مالی چی

 

service pattern

دریافت
وب اپلیکیشن
مالی چی

جهت دریافت اپلیکیشن کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دریافت اپلیکیشن
1408

با مشاوران ما تماس بگیرید:

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در مورد محصول مورد
نیاز و گرفتن راهنمایی از کارشناس و مشاوران ما
تماس حاصل نمایید.

دیدگاه کاربران:

لطفا برای ثبت دیدگاه .